Pierwszy w Polsce taki ośrodek! Ogólnopolskie Centrum Terapeutyczne Dla Ofiar Wypadków i Służb Ratownictwa już otwarty!      
Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci to działająca od 1999 roku organizacja humanitarna, której głównym celem statutowym jest działalność profilaktyczna zmierzająca do zmniejszenia liczby wypadków, zwłaszcza tych z udziałem dzieci oraz praktyczna pomoc psychologiczna dla ofiar tragicznych zdarzeń. Pomoc tą Stowarzyszenie kieruje głównie do najmłodszych uczestników wypadków, ale również do ich rodzin oraz do pracowników służb ratownictwa - grupy zawodowej najsilniej narażonej na psychologiczne konsekwencje związane z interwencjami kryzysowymi.

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez wdrażanie autorskich projektów, których zadaniem jest zarówno uświadamianie uczestników ruchu o niebezpieczeństwach na drodze, jak i pomoc ofiarom wypadków, w szczególności dzieciom. Sztandarowym projektem Stowarzyszenia było utworzenie Domu Misia Ratownika, czyli Ogólnopolskiego Centrum Terapeutyczno - Szkoleniowego w Dźwirzynie koło Kołobrzegu dla osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin oraz dla pracowników służb ratownictwa.

Istotna inicjatywą Stowarzyszenia jest realizowana wspólnie z Telewizją Polską medialna kampania społeczna "Zwolnij. Szkoda życia".

Projekty Stowarzyszenia uzyskały poparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji, Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Zainteresowanie medialne towarzyszące pracom Stowarzyszenia pozwala na pozyskanie sponsorów, a w efekcie środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów na terenie całego kraju.


Galeria:


Zalączniki:

 Ulotka w PDF


Pierwszy w Polsce taki ośrodek! Ogólnopolskie Centrum Terapeutyczne Dla Ofiar Wypadków i Służb Ratownictwa już otwarty!